Coating af ventilation

Coatings til beskyttelse af ventilation

Vi tilbyder en række løsninger der kan tilpasses de fleste af de eksisterende ventilationssystemer. Både i etageejendomme, produktionsanlæg og på eksempelvis skibe. Alle vores coatings er brandhæmmende, nemme at arbejde med og omkostnings effektive. Kombineret med en lang forventet levetid er coating et bæredygtigt valg.

Beboelsesejendomme og kontorbygninger

Ventilationssystemet i en bygning, kan i tilfælde af brand føre ild og røg rundt i bygningen. Derfor er brandsikring af ventilation en vigtig del af en bygnings brandsikring. Danske E-AT har udviklet og producere vores coatings til løsninger specifikt til brug i ventilation.

Vores løsning indebærer at vi renser og bruger coating til vedligeholdelse af eksisterende ventilation. Coatingens brandhæmmende egenskaber hjælper til at forhindre at branden spreder sig og bidrager til bygningens brandsikring. Sammenlignet med traditionelle metoder til rensning og brandsikring er vores løsning omkostnings-effektiv, da vi undgår mange at de traditionelle udgifter til materialer og arbejdskraft.

Løsningen kan tilpasses både runde og firkantede ventilations kanaler i forskellige størrelser. Coatingen er fleksibel og kan bruges på de overflader der typisk findes i ventilationssystemet.

SVØMMHALLER, Produktion, offshore og maritim

Vi ved at ventilation i svømmehaller, på  skibe og i produktions virksomheder udsættes for konditioner der øger risikoen for korrosion og forkorter kanalens levetid. Det kan både skyldes det høje saltindhold i luften og kemiske dampe.                                                                                                          Vi kan som eksempel hjælpe med coating i svømmehaller, krydstogtskibe og i produktions virksomheder.

Ligesom i bygninger er ventilationssystemet på skibe også en vigtig del af skibets brandsikring fordi ventilationen kan  føre ild og røg rundt på hele skibet. Coatingens brandhæmmende egenskaber hjælper til at forhindre at brand spreder sig og bidrager til brandsikringen.

Sammenlignet med traditionelle metoder til at kontrollere korrosion i ventilation og brandsikring, er vores dansk produceret løsning omkostnings-effektiv, da vi undgår mange at de traditionelle udgifter til materialer og arbejdskraft. Samtidig er det en hurtig metode, så daglige rutiner påvirkes minimalt.

Løsningen kan tilpasses både runde og firkantede ventilationskanaler i forskellige størrelser. Coatingen er fleksibel og kan bruges på de overflader der typisk findes i ventilationssystemet.

OMKOSTNINGSEFFEKTIV LØSNING MED MINIMAL FORSTYRRELSE AF DRIFTEN

Coating kan både bruges som forebyggelse og som et alternative til udskiftning af eksisterende ventilationskanaler. Vi tætner ventilationerne indefra, hvilket spare tid og driften påvirkes minimalt. 

ENERGIBESPARENDE 

Coating tætner og lukker huller i kanalerne. Hvilket reducerer energiforbruget og forlænger levetid. Samtidig spildes der mindre energi på utætte anlæg. 

ØGER VENTILATIONSKANALERNES LEVETID

Forlænger levetid på nye og gamle anlæg. Beskytter kanalen imod rust og gennemtæring ved at fungere som et beskyttende lag. Vores løsningen kan også bruges hvis systemet allerede lide af rust eller gennemtæring

BRANDHÆMMENDE COATING

Coatingen er testet som brandhæmmende på Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Desuden har coatingen en positive effekt på revnedannelse i forbindelse med brand

LUFTKVALITET OG VEDLIGEHOLD

Der bliver samlet mindre støv i systemet, fordi støvet har sværere ved at sidde fast I coatingen, end i et alm. rør. Det resulterer i at støvet bliver samles i filtrene og ikke i rørsystemet. Dermed forbedres luftkvaliteten.  

RESISTENS IMOD KEMISKE DAMPE

Specialcoatingen SC50 har fremragende kemiske modstandsdygtighed. Coatingen er testet i sur, basisk og klorholdigt miljø med pH-værdier fra 3-12, hvor der ikke ses tegn på degradering af coating-materialet