Videoinspektion af ventilation

Hvad er TV-indspektion med kamera?

TV-inspektionskamera – også kaldet endoskop – er et lille videokamera, du kan bruge på steder, hvor større kameraer ikke kan komme til. Et andet navn for dette er inspektionskamera.

Idéen med et kamera er, at man kan se og filme og dokumentere områder, der normalt er meget svært tilgængelige.

Teknikken bruges i ventilationsbranchen, hvor man bruger et endoskop til at foretage kontrol af kanalsystemmet, om kanalsystemmet er i en sådan stand at der skal en coatning til for at kunne forlænge levetiden eller kanalerne er så tilsmudset at det kræver en rensning for at kunne opretholde de korrekte luftmængder (jf. lovkrav)

Et dårligt eller tilsmudset kanalsystem har også en negativ indflydelse på energiforbruget.

Der er mange anvendelser hvor inspektionskameraer kan være første skridt til at afdække eventuelle fejl etc.